Jesień, las o charakterze naturalnym - Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy - 1410-01055C ^