Rzeka Drawa koło wsi Moczele, Drawieński Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy - 1410-01077C ^