Obszar Ochrony Ścisłej Drawski Matecznik, Drawieński Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy - 1410-01079C ^