Stara cerkiew św. Mikołaja w Leszczynach, Turnicki Park Narodowy

Turnicki Park Narodowy - 1410-01348C ^