Klasztor franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej

Turnicki Park Narodowy - 1410-01367C ^