Nieistniejąca wieś Długie - Beskid Niski

Magurski Park Narodowy - 1505-00536C ^