Nieistniejąca wieś Długie, Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy - 1505-00536C ^