Kulturowy wypas owiec - Beskid Niski

Beskid Niski - 1505-00537C ^