Kulturowy wypas owiec - Beskid Niski

Magurski Park Narodowy - 1505-00537C ^