Góry Przeklęte (Prokletije), Albania

Albania - 1507-00987C ^