Góry Przeklęte (Prokletije), Albania

Albania - 1507-00988C ^