Góry Przeklęte (Prokletije), Albania

Albania - 1507-00997C ^