Bazar ze zwierzętami przy drodze do Korczy, Albania

Albania - 1507-01067C ^