Bazar ze zwierzętami przy drodze do Korczy, Albania

Albania - 1507-01069C ^