bazar ze zwierzętami przy drodze do Korczy

Albania - 1507-01069C ^