Stara chałupa kryta strzecha w Dubiczach Cerkiewnych - Podlasie

Polska Wschodnia - 1604-00224C ^