Stara chałupa kryta strzecha w Dubiczach Cerkiewnych - Podlasie

Podlasie - 1604-00224C ^