Stary cmentarz greckokatolicki - Paportno, Turnicki Park Narodowy

Turnicki Park Narodowy - 1605-00367C ^