Ograzhden Mountain, Bułgaria

Bułgaria - 1607-00517C ^