Nieznajowa - Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy - 1701-00102C ^