Borysławka, cmentarz w nieistniejącej wsi - Turnicki Park Narodowy

Turnicki Park Narodowy - 1709-00854C ^