Zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides L.) - Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy - 1804-00347C ^