Muzułmańskie miejsce kultu religijnego - Varri i Abaz Aliut, Park Narodowy Tomor, Albania

Albania - 1807-00263C ^