Nieznajowa - Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy - 1810-00517C ^