Połonina Wetlińska i schronisko Chatka Puchatka, Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy - 1810-00578C ^