Cerkiew w Nowym Bru∂nie (stan 2006 r.), Roztocze

ZdjÍcia cerkwii w Nowym Bru∂nie na Roztoczu ^