Wólka Waniewska, Narwiański Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy - 0804-00138C ^