Cerkiew prawosławna w Michałowie - Podlasie

Podlasie - 0908-00710C ^