Wiadukt kolejowy na granicy polsko - białoruskiej. Dawna granica z ZSRR - Podlasie

Podlasie - 0908-00753C ^