Wisła, Kazimierski Park Krajobrazowy

Kazimierz Dolny - 1109-01991C ^