Wisła, Kazimierski Park Krajobrazowy

Kazimierz Dolny - 1109-02004C ^