Cerkiew greckokatolicka p.w. sw. Dymitra w Cewkowie, Roztocze

Roztocze - 1308-00955C ^